Privacy Verklaring

Privacyverklaring Rijploeg 2 Wielers

 

Via de website van Rijploeg 2 Wielers kunnen privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens worden verwerkt. Rijploeg 2 Wielers acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

  • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • u altijd eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken, wanneer uw toestemming is vereist;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via onze website. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij ze gebruiken. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Doeleinden van verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens om inzicht te krijgen in de manier waarop websitebezoekers onze website gebruiken. Daarnaast kunt u via onze website e-mails naar ons sturen, waarbij gebruik wordt gemaakt van uw eigen e-mailprogramma of webmail. De e-mails worden dus niet via onze website verstuurd, maar via de servers van uw eigen e-mailprovider.

Gebruik van persoonsgegevens

Door onze website te gebruiken laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend statistische gegevens om het gebruik van onze website te meten en de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, bijvoorbeeld door ons een e-mail te sturen. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail contact met u opnemen in het kader van commerciële doeleinden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij dat nodig is om een door u gevraagde dienst te kunnen leveren, wanneer u daar toestemming voor hebt gegeven of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in de manier waarop onze website wordt gebruikt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van cookies van het Amerikaanse bedrijf Google Inc. (hierna: ‘Google’). Google kan de informatie die via Google Analytics wordt verzameld aan derden verschaffen indien Google daar wettelijk toe wordt verplicht of wanneer derde partijen door Google worden ingeschakeld om de informatie te verwerken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google, waarbij het Google verboden is om de verkregen gegevens te gebruiken voor andere diensten. Daarnaast hebben wij het doorsturen van IP-adressen naar Google via Analytics uitgeschakeld Op deze manier zorgen wij ervoor dat de impact op uw privacy minimaal is.

 Beveiliging

Wij nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus en hebben passende maatregelen getroffen om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Van tijd tot tijd evalueren wij de genomen maatregelen en passen deze aan, aan de stand van de techniek. Als wij partijen inschakelen om in onze opdracht persoonsgegevens te verwerken, dan verplichten wij hen om minimaal hetzelfde niveau van beveiliging te hanteren.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites of diensten van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze partijen te lezen alvorens van deze websites of diensten gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Wij respecteren uw recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens. U kunt ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u aan ons sturen via info@rijploeg2wielers.nl  Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Indien uw verzoek betrekking heeft op een cookie, verzoeken wij u het betreffende cookie mee te sturen.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacyverklaring, dan kunt u deze stellen via info@rijploeg2wielers.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0180-421772

Is Analytics niet op deze manier ingesteld, dan moet er dus toestemming worden gevraagd. Omdat dat de gebruiksvriendelijkheid van de website niet ten goede komt, raad ik dat af.

De datum dient bij iedere aanpassing aan de verklaring, bijgewerkt te worden. Op die manier is voor betrokkenen duidelijk welke versie zij voor zich hebben.